Gepubliceerd op:

RIGO ondersteunt de regio Alkmaar bij de actualisatie van de huisvestingsverordeningen in de regio. Het traject, dat voor 1 juli 2023 moet leiden tot implementatie van zes geactualiseerde huisvestingsverordeningen, bestaat uit twee delen: enerzijds wordt gewerkt aan een regionale standaardtekst voor woonruimtebemiddeling (met ruimte voor maatwerk op gemeenteniveau), anderzijds wordt een proces doorlopen waarbij de betrokken gemeenten keuzes maken t.b.v. het in te zetten instrumentarium binnen de Huisvestingswet (denk aan opkoopbescherming, toeristische verhuur, wijziging woningvoorraad) en de uitwerking van die keuzes in verordeningsteksten met bijbehorende onderbouwing en juridische toets.