Gepubliceerd op:

Het traject, dat 1 juli 2023 moest leiden tot implementatie van zes geactualiseerde huisvestingsverordeningen, bestond uit twee delen: enerzijds werd gewerkt aan een regionale standaardtekst voor woonruimtebemiddeling (met ruimte voor maatwerk op gemeenteniveau), anderzijds werd een proces doorlopen waarbij de betrokken gemeenten keuzes maken t.b.v. het in te zetten instrumentarium binnen de Huisvestingswet (denk aan opkoopbescherming, toeristische verhuur, wijziging woningvoorraad) en de uitwerking van die keuzes in verordeningsteksten met bijbehorende onderbouwing en juridische toets.