Gepubliceerd op:

In dit traject wordt onder andere verkend welke doelen de organisatie nastreeft en welke waarden daaronder liggen. Hieruit volgen uitgangspunten en KPI’s waarop diverse huurbeleidvarianten worden getoetst: welke varianten zijn denkbaar en haalbaar zijn en welke – gegeven opgaven, uitgangspunten en doelen – heeft dan de voorkeur?