Gepubliceerd op:

ProBiblio, de ondersteuningsorganisatie van de provincie Zuid-Holland, is door de provincie gevraagd om onderzoek uit te voeren naar maatschappelijke opgaven in relatie tot het bibliotheeknetwerk. Per maatschappelijk thema verschijnt een onderzoeksrapportage. De eerste twee thema’s, leefbaarheid en eenzaamheid, zijn door RIGO onderzocht en in rapportages uitgewerkt.