Gepubliceerd op:

Corporaties in de regio NO Brabant hebben RIGO gevraagd te ondersteunen bij de totstandkoming van een Plan van Aanpak voor de realisatie van 1. een gezamenlijke etalage voor het woningaanbod en 2. uiteindelijk een gezamenlijk regionaal verdeelsysteem. RIGO ondersteunde in een eerdere fase al middels het verkrijgen van inzicht in de wensen van bestuurders, managers en medewerkers t.a.v. regionalisering op dit thema.