Gepubliceerd op:

We gaven voor de Stadsregio uitwerking aan de regionale Intentieverklaring Betaalbare Voorraad die gemeenten en corporaties zijn overeengekomen vanuit de gezamenlijke zorg over betaalbaarheid: uitwerking en concretisering op zowel het regionale als op het lokale niveau.