Gepubliceerd op:

In dit traject werden de stappen van de RIGO Beleids8baan doorlopen, waaronder een verkenning van de opgave, een analyse van het functioneren van complexen en de vertaling naar een portefeuillestrategie die de basis vormt voor prestatieafspraken en begroting.