Gepubliceerd op:

Stek is een middelgrote woningcorporatie in de Bollenstreek, recent (2020) ontstaan uit een fusie van drie kleinere corporaties. Op het bezit van collega-corporatie Antonius van Padua (Noordwijkerhout, ca. 2000 eenheden) en een enkele andere sociale woningaanbieder na is Stek hiermee dé sociale verhuurder van de subregio.

De fusie vraagt vanzelfsprekend veel van de organisatie, zowel in organisatorisch opzicht als ook inhoudelijk. Voor wat betreft de strategie van de organisatie, is een stevig ondernemingsplantraject opgezet, om – samen met een grote groep belanghouders – invulling te geven aan de koers van de nieuwe organisatie. Parallel aan dit traject is het de bedoeling om ook het vastgoed- en aanverwante beleid te herzien. Daarbij gaat het zowel om integratie van beleid (denk aan het gelijk schakelen van het zeer verschillende streefhuurbeleid van de voormalige organisaties) als ook om het maken van een professionaliseringsslag, passend bij de schaal van de nieuwe organisatie. RIGO ondersteunt de organisatie hierbij middels analyse, begeleiding en penvoering, leidend tot o.a. een nieuw Portefeuilleplan, Complexstrategieën en fundamenten voor nieuw huur- en verkoopbeleid.