Gepubliceerd op:

De gemeente Almere had op korte termijn behoefte aan een Woonagenda, waarin het relevante en actuele woonbeleid wordt samengevat en geconcretiseerd, zodanig dat de corporaties hierop hun “bod” ten behoeve van de prestatieafspraken  konden baseren. RIGO ondersteunde de gemeente bij het opstellen van de Woonagenda en bij de afstemming hiervan met corporaties en huurdersorganisaties.