Gepubliceerd op:

De Rekenkamercommissie Heeze-Leende wil graag weten hoe de gemeente invulling geeft aan de ambities om in de woningbehoefte te voorzien. Samen met de Rekenkamercommissie doet RIGO onderzoek naar het woningbouwbeleid en hoe dit nu in de praktijk gebracht wordt. Daarvoor wordt onder meer een risicoscan van de plancapaciteit uitgevoerd, waarbij gekeken wordt welke knelpunten voor vertraging (kunnen) zorgen en hoe deze beheerst worden.