Gepubliceerd op:

Aan de hand van demografische kaarten, signaleringskaarten en zelf samen te stellen tabellen kan de gebruiker relevante informatie samenstellen.

De Demowijzer is ontwikkeld door het Ministerie van BZK. RIGO en Atlas voor Gemeenten ontwikkelden de belangrijkste kernindicatoren.

De Demowijzer is online te gebruiken.