Gepubliceerd op:

Over het algemeen ligt de leefbaarheid in 2012 op hetzelfde niveau als dat van 2010. Maar lokaal zijn er ook duidelijke verschillen.

Veel van de steden en de aandachtswijken hebben de leefbaarheid zien verbeteren, maar in de Zuidvleugel van de Randstad en in Friesland is de leefbaarheid enigszins achteruit gegaan. Vooral de negatieve ontwikkelingen in delen van Den Haag en de Haagse aandachtswijken vallen op.

In dit rapport is ook gekeken naar de langjarige ontwikkelingen in de bloemkool- en VINEX-wijken. In beide soorten wijken is de leefbaarheid over het algemeen zeer goed, maar is wel sprake van een dalende trend. In de bloemkoolwijken valt op dat het vooral de delen uit de eerste helft van de jaren tachtig betreft die als gevolg van de crisis kwalitatief wat minder zijn (hogere dichtheden, kleine woningen en veel sociale huur). In de VINEX-wijken valt op dat een jaar of zes à acht na de bouw de leefbaarheid langzamerhand minder wordt. In de rapportage zijn de achtergronden van de ontwikkelingen in beide typen wijken uitgebreid beschreven.