Gepubliceerd op:

In het verlengde van de Gebiedsvisie Noordoost-Twente heeft RIGO de vier gemeenten in Noordoost-Twente, het waterschap Regge en Dinkel en de Provincie Overijssel geholpen bij het ontwikkelen van een strategie hoe om te gaan locaties of gebouwen die hun functie verliezen. Het kan hier gaan om woningen, maar ook om (beeldbepalende) gebouwen als kerken, bibliotheken, scholen, voorzieningen en winkels.