Gepubliceerd op:

Vooral voor huishoudens met een middeninkomen (jaarinkomen tussen € 44.000 en € 66.000) is het vinden van een betaalbare woning lastig. Zij verdienen te veel voor de sociale huur sector, maar bereikbaar aanbod in de koopsector (circa € 190.000 tot € 310.000) is nauwelijks beschikbaar. Het Nationaal Koop Fonds (NFBK) is aanstaande, maar met de €70 miljoen die daarvoor gereserveerd is, zal het probleem niet opgelost zijn.

Instrumenten

Een koop- of financieringsinstrument kan de bereikbaarheid van koopwoningen voor de doelgroep vergroten. Voor gemeenten die zoeken naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van een koopwoning te vergroten zijn er verschillende instrumenten. Juist de diversiteit van het aanbod bemoeilijkt soms het maken van een keuze. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) hebben wij een handreiking geschreven met daarin een afwegingskader om tot deze keuze te komen.

Financieringsinstrumenten vergroten de leencapaciteit. Koopinstrumenten werken met een uitgestelde betaling, waardoor de koopstarter niet de volledige woningwaarde hoeft te financieren. Bij erfpacht instrumenten hoeven kopers de grond niet te financieren en kan gewerkt worden met een inkomensafhankelijke erfpacht (canon). Wil je woningen echt betaalbaarder maken? Dan is de mengvorm van een koop- en erfpachtinstrument ook een mogelijkheid.

De implementatie van instrumenten is er niet één om te lichtvaardig te nemen, vooral omdat vele variabelen en parameters een rol spelen. Wij ondersteunen diverse gemeenten en regio’s bij de zoektocht naar een eventueel passend instrument betaalbare koop voor middeninkomens.

Samen, met ambtenaren, het college of de raad, kijken we naar welke instrumenten het beste bij de doelstellingen en de organisatie passen. We denken mee over het vervolg, waaronder de (financiële) risico’s, de organisatorische aspecten en vraagstukken rondom toewijzing en instandhouding. Centraal staat de vraag of het inzetten van koopinstrumenten praktisch en uitvoerbaar is met de middelen die de organisatie heeft. Dit zorgt ervoor dat gemeenten een onderbouwde keuze kunnen maken. Wij leggen alle opties op tafel: dan weet je in ieder geval waar je aan begint.

We kunnen op diverse manieren ondersteunen bij de zoektocht naar betaalbare koop. Van een volledig rapport tot het verzorgen van een inspirerende (raadsinformatie)middag of het opstellen van een discussienotitie. Want gebrek aan betaalbare koop, nemen wij niet op de koop toe.

Voor meer informatie neem contact op met onze adviseurs.