Gepubliceerd op:

In de toekomst krijgen de corporaties in Zeeuws-Vlaanderen te maken met bevolkingskrimp en een veranderende woningbehoefte. Maar ook de (woon- en bouwtechnische) veroudering van de woningvoorraad zorgt voor nieuwe opgaven.

RIGO onderzocht deze ontwikkelingen om de discussie over de toekomst op basis van feiten en cijfers te kunnen voeren. Hierbij zijn de diverse invloedssferen op de woningmarkt besproken en is concreet gemaakt wat de mogelijke effecten zijn.