Gepubliceerd op:

De gemeente Amsterdam wil een beter en prettiger erfpachtstelsel voor haar inwoners. Dat is een mooi streven bij het aanpakken van een aantal forse problemen. Maar aan het huidige voorstel kleven een aantal serieuze nadelen. Uit de krampachtige wijze waarop de gemeente Amsterdam omgaat met het initiatief voor een referendum blijkt eens te meer dat het erfpachtstelsel voor de gemeente een belangrijke machtsfactor is, zo concluderen Rob de Wildt en Nico Stolkwijk.