Gepubliceerd op:

Per 1 januari 2023 worden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne één gemeente, en gaan door onder de nieuwe naam Voorne aan Zee. De gemeenten overwegen allen de invoering van de opkoopbescherming in bepaalde delen van de gemeente, en trekken hierin in de aanloop naar de gemeentelijke herindeling dan ook alvast samen in op. Om dit instrument in te kunnen zetten, is echter een gedegen onderbouwing nodig, waarbij de grondslag (bij wet) gelegen moet zijn in schaarste of leefbaarheid. De gemeente heeft daartoe reeds eerste onderzoeksresultaten verzameld, op basis waarvan de nut en noodzaak van de inzet van het sturingsinstrument kan worden afgewogen.

De gemeente heeft RIGO gevraagd te ondersteunen bij de onderbouwing en verdere voorbereiding van de implementatie van het instrument opkoopbescherming. Bij dit laatste gaat het om het opstellen van de benodigde huisvestingsverordening-tekst en het hulp bij het maken van de verschillende noodzakelijke keuzes, waarmee de opkoop-bescherming als het ware ingeregeld wordt.