Gepubliceerd op:

In opdracht van de Stadsregio Amsterdam hebben we de effecten van de crisis en beleidsmaatregelen op de woningvraag in beeld gebracht. Als gevolg van de crisis zijn de mogelijkheden om (dure) woningen te kopen kleiner geworden en door de staatssteunregeling kunnen middeninkomens nauwelijks meer in de sociale huursector terecht. Door middel van een effectverkenning hebben we de mogelijke gevolgen in beeld gebracht. Daarbij hebben we verschilende gedragsscenario’s gemaakt voor de keuzes die huishoudens maken als ze hun oorspronkelijke verhuiswens niet kunnen realiseren.