Gepubliceerd op:

Om meer inzicht te krijgen in de actuele omvang en samenstelling van de particuliere huursector én om inzicht te krijgen in de plannen en het huurbeleid van aanbieders is een rondgang gehouden langs (grotere) particuliere verhuurders. Vervolgens heeft Rigo de effecten van deze ontwikkelingen in beeld gebracht op de benodigde omvang van de sociale huurwoningvoorraad.