Gepubliceerd op:

RIGO heeft een gedetailleerde prognose opgesteld van de ontwikkeling van het aantal inwoners, huishoudens en hun woningbehoefte in de kern Vogelwaarde, rekening houdend met de ontwikkelingen in de totale gemeente Hulst. Op basis van kengetallen is de ontwikkeling van de voorzieningenbehoefte geraamd. Er is in de studie veel aandacht besteed aan het op heldere wijze duiden en omschrijven van de ontwikkelingen.