Gepubliceerd op:

Aanleiding vormde de noodzaak tot onderbouwing van het beleid als basis voor de scheiding DAEB – niet-DAEB.