Gepubliceerd op:

De gemeente Harlingen probeert beter zicht te krijgen op de omvang van de groep middeninkomens en hun positie op de lokale woningmarkt. Aanleiding is dat de gemeente Harlingen signalen krijgt dat een deel van de middeninkomens tussen de wal en het schip terecht komt op de woningmarkt. Vanwege de strenge toewijzingscriteria op de sociale huurwoningmarkt komen zij nauwelijks in aanmerking voor een betaalbare huurwoning, terwijl een koopwoning financieel onbereikbaar is geworden door de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn in de particuliere huursector de huren vaak (te) hoog in verhouding tot het inkomen van de middengroep.

Deze thematiek komt zeker niet onbekend voor en staat in tal van gemeenten in de belangstelling. In de media richt de aandacht zich vooral op de toegang tot de koopwoningmarkt van jonge huishoudens. Naast de toegang tot de woningmarkt is de huidige woonsituatie ook relevant. Zo wordt regelmatig aangegeven dat sommige (jonge) middeninkomens in een particuliere huurwoning wonen die eigenlijk te duur is, waardoor zij een verhoogd betaalrisico hebben.
We onderzoeken wat nu de concrete knelpunten zijn van de middeninkomens op de Harlingse woningmarkt. De uitkomsten van het onderzoek geven aanknopingspunten voor nader beleid van de gemeente Harlingen ten aanzien van de middeninkomens.