Gepubliceerd op:

Corporaties dienen conform de Woningwet naar redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijk woonbeleid. Prestatieafspraken gaan over de vraag wat die bijdrage moet zijn. Heemstede heeft een kakelverse woonvisie met duidelijke ambities over goed en betaalbaar wonen. De corporaties hebben op basis van hun doelstellingen en mogelijkheden hierop hun bod gedaan. Op basis hiervan gaan we met gemeente, corporaties en huurdersverenigingen aan de slag om tot ambitieuze en realistische prestatieafspraken te komen.

Succesvolle prestatieafspraken kennen wat ons betreft een paar cruciale ingrediënten, die daarom centraal staan bij onze begeleiding:

  • Onderling vertrouwen tussen de partijen. Dit maakt het proces niet alleen een stuk prettiger, maar het maakt het mogelijk om samen de lat hoog te leggen. En wanneer het lastig blijkt die lat te halen kan dat in goede samenwerking besproken worden en niet in een sfeer van ‘afrekenen en vingers natellen’.
  • SMART: niets zo vervelend als vage en vrijblijvende afspraken. Afspraken moeten zo concreet mogelijk zijn en goed te monitoren. We moeten tijdens en na de rit kunnen zien hoe goed of slecht het gaat. Zonder in al te veel details door te schieten.
  • Meerjarig: we juichen toe dat de partijen in Heemstede hier weer voor kiezen. Bij jaarlijkse afspraken is de ‘inkt nog niet droog’ en de nieuwe ronde begint al bijna weer. We merken dat meerjarige afspraken tot een beter gesprek leiden over de langjarige doelen.
  • Ambitieus maar realistisch: misschien wel het moeilijkst is het vinden van de juiste balans tussen stevige ambities (er is immers genoeg te doen) en realisme. We willen niet telkens moeten constateren dat doelen wéér niet gehaald zijn.
  • Wederkerigheid: het lijkt soms alsof gemeenten en huurders alleen de vragende partijen zijn en de corporaties moeten leveren. Maar partijen zijn steeds meer afhankelijk van elkaar, zoals in de energietransitie, de nieuwbouwopgave of de zorg voor kwetsbare bewoners en leefbare buurten.
  • Flexibel: de wereld verandert snel en niet alles is maakbaar. Tijdens de rit moeten afspraken zo nodig kunnen worden aangepast, of accenten worden verlegd als de omstandigheden daarom vragen.