Gepubliceerd op:

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Allereerst zoomen we in op de totstandkoming van de huidige prestatieafspraken en de samenhang met het gemeentelijk woonbeleid en de regionale prestatieafspraken. Vervolgens gaan we in op het praktisch functioneren van de prestatieafspraken en het presteren van de woningcorporaties in het bijzonder. Tot slot staan we stil bij de invloed van de Vestia problematiek op de prestatieafspraken.