Gepubliceerd op:

In het lokale volkshuisvestingsbeleid streven gemeente, huurders en corporaties meestal voor het overgrote deel dezelfde doelen na. Alle drie willen ze voldoende sociale huurwoningen, die betaalbaar en van goede kwaliteit zijn en in een fijne buurt.

Corporaties moeten daar conform de Woningwet naar redelijkheid aan bijdragen. Prestatieafspraken gaan over de vraag wat die redelijke bijdrage is. Wij begeleiden de partijen in Voorschoten om tot een compacte en concrete set afspraken te komen. Via inhoudelijke themasessies komen we tot de kern: wat hebben we van elkaar nodig om de doelen te realiseren en wat spreken we daarover af? En is het SMART?