Gepubliceerd op:

De basis voor de afspraken vormde de woonvisie, die in juni 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor proces en soms ook de inhoud van de afspraken waren de kaders die de Woningwet 2015 biedt leidend. Voor alle partijen was het de eerste keer dat de Huurdersvereniging Weidelanden bij het gehele proces betrokken was. In alle stappen van het proces zaten zij aan tafel. We vroegen een grote inspanning van de huurders, maar met resultaat.

Naast een set prestatieafspraken ontstond een uitwisseling van kennis, ervaringen en beleidskeuzes op elk terrein. Dit is een goede basis voor het uitvoeren van de afspraken in de komende jaren!