Gepubliceerd op:

De gemeente Uithoorn en de gemeente Eigen Haard hebben nieuwe prestatieafspraken gemaakt over de realisatie van de ambities uit de Woonvisie Uithoorn 2013-2023. RIGO heeft de gemeente daarbij op afroep ondersteund. We dachten op gezette tijden mee over inhoud en proces (Wat mogen we verwachten van de corporatie? Wat vraagt dat van ons als gemeente? Wat is een handige strategie voor het komende overleg?), we reflecteerden desgevraagd op voorstellen en we hebben geholpen bij de opzet en de formulering van het convenant.