Gepubliceerd op:

In de regio Amsterdam hebben de corporaties en gemeenten de handen ineengeslagen om ideeën uit te werken voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Het afgelopen jaar hebben zij drie modellen uitgewerkt die recht doen aan verschillende doelstellingen. Denk daarbij aan betere kansen voor spoedzoekers en het bevorderen van doorstroming. Aan RIGO is gevraagd om de effecten van deze modellen inzichtelijk te maken met behulp van een simulatiemodel.

Het simulatiemodel dat RIGO ontwikkeld heeft, maakt gebruik van regionale data over het aanbod, de actief woningzoekenden en de kans dat zij op bepaalde woningen reageren. Door de instellingen in het model aan te passen, kan het aanbod op verschillende manieren worden verdeeld. De output laat zien hoeveel en welke woningen aan welke woningzoekenden worden toegewezen.

Voor de regio Amsterdam zijn de denkrichtingen van de corporaties en gemeenten vertaald in beleidsscenario’s, die vervolgens worden doorgerekend in het simulatiemodel. De uitkomsten zullen in het voorjaar aan de bestuurders worden voorgelegd, zodat zij knopen kunnen doorhakken over de toekomst van de woonruimteverdeling.