De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hebben RIGO gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de doelgroep die is aangewezen op sociale woningen. Daarbij geven we antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is de samenstelling en de omvang van de doelgroep die is aangewezen op de sociale woningvoorraad in Dordrecht en Zwijndrecht?
  2. Sluiten de producten in de sociale woningvoorraad in Dordrecht en Zwijndrecht aan bij de vraag vanuit de doelgroep?
  3. In hoeverre komende woonproducten terecht bij de groepen die hier van afhankelijk zijn?
  4. Welke ontwikkelingen in vraag en aanbod zien we voor de middellange en lange termijn?