Gepubliceerd op:

Begin 2021 is het Woonakkoord Samen bouwen aan een toekomstbestendige regio tot stand gekomen met onze inhoudelijke en procesmatige ondersteuning. Conform de wens van de zeven gemeenten is het een integraal akkoord geworden, bestaande uit een bestuurlijk deel en een uitvoeringsagenda, waarbij woningbouw, betaalbaarheid, doelgroepen (o.a. zorg), duurzaamheid en samenwerking de hoofdonderwerpen zijn.

Maar papier is geduldig en in de praktijk van gemeenten vragen vaak andere prioriteiten om voorrang. Daarom heeft de regio ervoor gekozen RIGO als extern programmamanager in te schakelen om de gezamenlijke doelen te bereiken. RIGO ondersteunt de regionale samenwerking, zowel bestuurlijk als ambtelijk, door te plannen, te faciliteren, te monitoren, te bewaken, aan te jagen en knelpunten bespreekbaar te maken. Voor de realisering van de doelen wordt ook steeds samengewerkt met andere partijen zoals corporaties, zorgorganisaties en marktpartijen.