Gepubliceerd op:

De monitor bevat informatie over de Purmerendse huishoudens, waaronder leeftijd, type huishouden en opleidingsniveau. De gegevens (microdata) zijn afkomstig van het CBS en bewerkt door RIGO. De cijfers zijn uitgesplitst per buurt, eigendom van de woningen en jaar (2012-2017). Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen blijvers, nieuwkomers en vertrekkers.

Via het dashboard is het bijvoorbeeld mogelijk om te volgen welke groepen huishoudens de afgelopen jaren in een bepaalde buurt naar een corporatiewoning zijn verhuisd en hoe deze instroom zich verhoudt tot de uitstroom.

Dit dashboard is een uitbreiding van het eerder gemaakte dashboard voor het werkgebied van woningcorporatie Eigen Haard.
Het online dashboard van RIGO voor SWZW is voor iedereen toegankelijk via deze link.