Voor de Provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam heeft RIGO ook in 2017 weer een inventarisatie van de nieuwbouwplannen gemaakt. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar de plancapaciteit, de status van een plan, de ligging en wat voor een type woningen er gebouwd gaat worden.

Website plancapaciteit Noord-Holland