De behoefte aan geschikte en betaalbare sociale huurwoningen voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben neemt de komende jaren toe. Dat geldt in principe voor het hele land, maar er zijn grote verschillen tussen regio’s in zowel de opgaven, de kansen en de risico’s. RIGO heeft een profiel opgesteld van elk van de 19 deelgebieden/regio’s die Woonzorg Nederland onderscheidt. Deze profielen helpen de corporatie bij het maken van afwegingen op strategisch niveau.