Gepubliceerd op:

RIGO maakte ten behoeve van een werkconferentie een ‘hand-out’ met handzame informatie zodat een voortvarende start kan worden gemaakt met het denken over de investeringsaanpak.

De vernieuwing vraagt niet om een nieuwe allesomvattende visie: een planproces gericht op ‘doen’ en buurtgericht werken. De visie moet wel worden geijkt aan veranderde kaders van corporaties, de mogelijkheden en wensen van de buurten en het planproces ‘Koers 2025’.