Gepubliceerd op:

De Afdeling bestuursrechtspraak ging mee in de methode van RIGO: de schaarste-onderbouwing op gemeenteniveau bleef overeind. Dat is goed nieuws voor gemeenten door het land. Schaarste-onderbouwingen op gemeenteniveau voor het instrument woningvoorraadbeheer worden nu door jurisprudentie ondersteund.

Waar ging het over?

De Huisvestingwet 2014 biedt gemeenten instrumentarium om te sturen op woonruimteverdeling, woningvoorraadbeheer, opkopen door beleggers en toeristische verhuur. Om van deze instrumenten gebruik te mogen maken, moet onder andere eerst worden aangetoond dat er sprake is van schaarste in de gemeente. RIGO wordt regelmatig door gemeenten benaderd om hierover te adviseren of schaarste-onderbouwingen op te stellen.

Het inzetten van het instrumentarium uit de Huisvestingswet is de afgelopen jaren aanleiding geweest voor meerdere rechtszaken. Verhuurders klaagden bijvoorbeeld gemeenten aan omdat ze op basis van de huisvestingsverordening geen vergunning kregen om woningen te verkameren. Dit was ook aanleiding voor de zaak aangespannen door Silverstone tegen de gemeente Rotterdam.

De aanklager stelde dat de schaarste-onderbouwing van de gemeente Rotterdam, opgesteld door RIGO, niet toereikend zou zijn om zo’n vergunning te weigeren. Aanvankelijk stelde de rechtbank Rotterdam hen in het gelijk en voegde daaraan toe dat de schaarste, door RIGO op gemeenteniveau geanalyseerd, op wijk- dan wel buurtniveau had moeten worden onderbouwd.

Het schaarste-onderzoek van RIGO richt zich altijd op gemeenteniveau vanuit de overtuiging dat een analyse op wijk- of zelfs buurtniveau onvoldoende inzicht geeft in schaarste.

De uitspraak

De gemeente Rotterdam stapte daarop naar de Raad van State voor een definitieve uitspraak op dit vlak. Op 11 januari vond de zitting bij de Raad van State plaats, waarbij wij onze werkwijze en onze bezwaren bij een analyse op wijk- of buurtniveau toelichtten. Het schaarste-onderzoek van RIGO richt zich altijd op gemeenteniveau vanuit de overtuiging dat een analyse op wijk- of zelfs buurtniveau onvoldoende inzicht geeft in schaarste. Woningmarkten functioneren zelfs regionaal. Als een type woning in een bepaalde buurt veel of weinig voorkomt, zegt dit nog weinig over de daadwerkelijke schaarste.

In haar uiteindelijke uitspraak op 8 februari heeft de Afdeling de redenering van RIGO gevolgd en geoordeeld dat schaarste aantonen op wijkniveau niet noodzakelijk is voor het instrument woningvoorraadbeheer. De Afdeling stelde dat de door RIGO gebruikte methode ‘toereikend’ en ‘voldoende’ is voor het aantonen van schaarste. Dat is goed nieuws voor gemeenten door het land: schaarste-onderbouwingen op gemeenteniveau voor het instrument woningvoorraadbeheer worden nu door jurisprudentie ondersteund.

Meer weten over deze rechtszaak, onze schaarste-onderzoeken of het instrumentarium van de Huisvestingswet? Neem contact op met Thierry Wever.

Foto: Zairon