Gepubliceerd op:

Met gevoel voor verschillende posities of achtergronden, met een scherp onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, en een stevige basis aan kennis van wet- en regelgeving konden huurdersorganisaties, corporaties en de gemeente Súdwest-Fryslân onder gespreksleiding en advies van RIGO tot een door allen gedragen raamovereenkomst voor prestatieafspraken komen. Verschillende belangen zijn openlijk benoemd en hebben een plek in gezamenlijke afspraken gekregen. Politieke gevoeligheden zijn als een gezamenlijke opgave opgevat en zullen gezamenlijk worden opgepakt. de basis voor een jarenlange samenwerking is gelegd.