Gepubliceerd op:

De woningvoorraad in de MRA zal volgens de Provincie Noord-Holland met zo’n 12.000 per jaar moeten toenemen, alleen al om de aanwas van het aantal huishoudens tot het jaar 2025 op te vangen. RIGO heeft deze additionele behoefte kwalitatief ingevuld, naar prijsklassen en woningtypen. Hierbij is gekeken naar de woonsituatie en woonwensen van huishoudens in 2017 (gemeten met het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam, WiMRA) alsook naar verwachte ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking. De raming maakt duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen enerzijds woonsituaties en woonwensen die we tot voor kort normaal vonden en anderzijds de actuele marktverhoudingen en mogelijkheden aan de aanbodkant.