Gepubliceerd op:

In opdracht van de regio Zuid-Kennemerland / IJmond verrichtte RIGO een verkenning naar de actuele knelpunten op de regionale woningmarkt en naar de ontwikkeling van de woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. De horizon is daarbij gelegd op het jaar 2030, met een tussenstap in 2025 en een doorkijk naar 2040. Input waren het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA 2019) en de jongste demografische prognose van de Provincie Noord-Holland. Vanwege de onzekere macro-economische toekomst is ten aanzien van de koopkracht gewerkt met drie scenario’s. Dit levert uitkomsten op met een bandbreedte.

Behalve naar de behoefte is ook gekeken naar de plancapaciteit. Dan blijkt dat er op papier voldoende plannen zijn om in de geraamde additionele behoefte te voorzien, in ieder geval kwantitatief. Dan moeten er uiteraard wel voldoende plannen worden gerealiseerd. Ook blijkt dat we aan de vooravond staat van een trendbreuk in de manier van wonen. De tijd dat er op grote schaal laagbouw werd gebouwd lijkt definitief voorbij. De meeste bestaande eengezinswoningen blijven naar verwachting nog lange tijd bezet door de huidige, vergrijzende generatie. Het zal in de praktijk betekenen dat woningzoekenden, in tegenstelling tot gelijksoortige huishoudens in het verleden (waaronder ook jonge gezinnen), genoegen moeten nemen met een appartement of een alternatieve vorm van gestapelde gezinswoning. Althans, als ze in de regio willen (blijven) wonen.