Gepubliceerd op:

Het Regionaal Actieprogramma (RAP) Wonen van Gooi en Vechtstreek is onder begeleiding van en met penvoering door RIGO tot stand gekomen. Het RAP bestrijkt de periode 2010-2014 en volgt onder andere uit de provinciale woonvisie die eind 2010 werd vastgesteld. In het RAP worden de gewestelijke beleidsdoelstellingen uit de regionale woonvisie aangescherpt. Het RAP Wonen wordt door het Gewest Gooi en Vechtstreeek beschikbaar gesteld.