Gepubliceerd op:

Woensdag 10 februari heeft de provincie Noord-Holland het rapport ‘MKBA Seniorenhuisvesting De Reiger’ aangeboden aan minister Blok. De Reiger wordt gezien als een succesvol voorbeeldproject waarin het is gelukt om de doorgaans weinig verhuisgeneigde senioren te laten doorstromen op de woningmarkt.

Het seniorencomplex De Reiger werd in 2011 opgeleverd in de wijk Kerkelanden in Hilversum met een aanbod van 50 sociale huurappartementen en 2 vrije sector appartementen. Het complex is via een loopbrug verbonden met het naastgelegen flat Kerkelanden. Opmerkelijk was het zeer grote aantal belangstellenden voor De Reiger. Voor elke woning waren er gemiddeld 10 gegadigden.

Een jaar geleden publiceerde RIGO al de uitkomsten van een voorstudie naar de succesfactoren achter het project De Reiger. In navolging daarvan stelde RIGO in samenwerking met Twynstra Gudde een MKBA op van het project, die woensdag 10 februari aan minister Blok werd aangeboden.

De MKBA laat zien dat senioren in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wel degelijk in beweging zijn te krijgen op de woningmarkt. In Kerkelanden lukte door een combinatie van push- en pullfactoren. Enerzijds biedt De Reiger in de eigen vertrouwde buurt mooie appartementen voor een aantrekkelijke huur. Anderzijds bestond in Kerkelanden een grote behoefte die kan worden herleid tot het ontstaan van de wijk in de jaren 60/70. Uit de MKBA blijkt dat doorstroming van senioren goed is voor de woningmarkt vanwege de lange verhuisketens die ze teweegbrengen.

Lees ook dit blog!