Gepubliceerd op:

RIGO heeft in 2012 de kwartaalrapportages en het jaarrapport over 2011 van de woonruimteverdeling in Holland-Rijnland opgesteld.Op basis van gegevens uit het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht.nl via welke de in Holland Rijnland actieve woningcorporaties hun woningen aanbieden, heeft RIGO een viertal kwartaalrapportages gemaakt. Deze kwartaalrapportages geven inzicht in de aangeboden woningen, de huishoudens die in de regio op zoek zijn naar een woning en de link tussen deze twee. Naast de kwartaalrapportages heeft RIGO een jaarrapportage over het jaar 2011 gemaakt, waarin de gegevens van 2011 naast de gegevens in 2010 zijn gelegd. Ook in 2013 verzorgt RIGO de rapportages.