Gepubliceerd op:

De monitor geeft inzicht in de voorraad en het aanbod van betaalbare huurwoningen, in de bewoning en de betaalbaarheid daarvan en in de (verwachte) doorstroming. Ook bevat de Monitor informatie over de ontwikkeling van het middensegment.

De Monitor is een belangrijke onderlegger voor het bestuurlijke gesprek dat jaarlijks plaatsvindt tussen de gemeenten en de corporaties in de Stadsregio over de ontwikkelingen in de betaalbare voorraad in relatie tot de behoefte, mede in het kader van gezamenlijke intenties en afspraken.