Gepubliceerd op:

Stadsregio Parkstad Limburg (namens de 7 Parkstad-gemeenten), Provincie Limburg en het Rijk hebben in 2019 samen de Regio Deal Parkstad Limburg gesloten. Het doel van de Regio Deal Parkstad Limburg is om de achterstandspositie van Parkstad aan te pakken en de regio naar het gemiddelde van de provincie Limburg te brengen. Door gelijktijdig en via verschillende thema’s te investeren in de sociaal-fysieke leefbaarheid en de ruimtelijk-economische structuur wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid in de regio.
Om de voortgang van de transformatie te monitoren heeft de regio een grote informatiebehoefte. In die behoefte kan worden voorzien door een jaarlijks monitoringsinstrument die samen met RIGO is ontwikkeld. Er is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van cijfers die zowel betrekking hebben op buurten, wijken de gemeenten, de regio, de provincie en waar mogelijk Nederland als totaal. Dit zodat we achterstanden van de regio tot Limburg en Nederland kunnen laten zien maar ook een handvat bieden voor een wijkenaanpak.

De monitor heeft ook een belangrijk faciliterende rol voor gemeenten, corporaties en betrokken partijen. Hierom is ervoor gekozen om een online dashboard te ontwikkelen. Deze is te vinden op het volgende adres https://www.transformatieparkstad.nl/

De ontwikkelde monitor gaat in op de volgende thema’s:

  • Sociaal economische structuurversterking;
  • Bevolking;
  • Gezondheid en Vitaliteit;
  • Jongeren;
  • Onderwijs;
  • Werk en economie;
  • Veiligheid;
  • Wonen en Leefbaarheid
  • Winkel/Retail.