Gepubliceerd op:

De provincie Noord-Holland streeft met haar woonvisie naar voldoende woningen van goede kwaliteit en heeft met haar ruimtelijke verordening de verplichting vastgelegd dat daarover regionaal afspraken worden gemaakt. Met het regionaal actieprogramma (RAP) geeft ook de regio Kop van Noord-Holland – Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel – invulling aan de ambitie om het woonbeleid met in samenhang tot uitvoering te brengen. RIGO heeft de gemeenten ondersteund met het aanbrengen van die samenhang en onderlinge afstemming; en heeft de daarover gemaakte afspraken een helder een bondig programma opgeschreven.