Gepubliceerd op:

Er heeft een analyse plaatsgevonden gericht op de kwalitatieve woningbehoefte in de toekomst en de capaciteit in woningbouwplannen binnen de regio. Dit is gedaan in het kader van het beleid t.a.v. de toekomstige woningbouwopgave als de ladder duurzame verstedelijking.