Gepubliceerd op:

De Leefbaarometer geeft voor alle Nederlandse woongebieden weer hoe het met de leefbaarheid gesteld is. Sinds kort zijn er ook kaarten beschikbaar waarin de leefbaarheid als afwijking ten opzichte van het regionaal gemiddelde wordt afgebeeld. Verschillen worden zo nog beter inzichtelijk.De Leefbaarometer voorspelt het oordeel van de bewoners met betrekking tot hun directe woonomgeving. In de gebieden met een (zeer) negatieve of matige score zullen de bewoners naar verwachting daadwerkelijk ontevreden zijn met hun woonomgeving. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking oordeelt echter positief. Daardoor zijn de Leefbaarometerkaarten overwegend groen. Met name in het meer landelijke gebied wordt het onderscheidingsvermogen van de Leefbaarometer soms als te beperkt beschouwd.Om het onderscheidingsvermogen van de Leefbaarometer te vergroten zijn regionale leefbaarheidskaarten ontwikkeld. Hierbij is de leefbaarheid afgebeeld als afwijking ten opzichte van het regionaal gemiddelde. Hierdoor is het eenvoudiger om verschillen in leefbaarheid binnen de regio’s waar te nemen en wordt ook in gebieden met een overwegend goede leefbaarheid beter zichtbaar waar deze het minst gunstig is.

Gemiddeld gesproken is de leefbaarheid in de meer stedelijke gebieden zwakker dan in de meer landelijke gebieden. Bij een afwijking ten opzichte van het gemiddelde zal dan al snel te zien zijn dat de leefbaarheid in de stedelijke gebieden negatief afwijkt ten opzichte van het gemiddelde en in de landelijke gebieden positief. Daarom zijn voor iedere regio zijn twee soorten kaarten gemaakt: één met de stedelijke kernen in de regio en één zonder.De kaarten zijn te vinden op http://www.leefbaarometer.nl