Gepubliceerd op:

De drie gemeenten hebben ieder aan hun lokale woonvisie gewerkt. Deze Bollen-3 visie is onderdeel van de lokale woonvisies. Hiermee spelen de gemeenten in op de behoefte van de corporaties om in de verschillende gemeenten vergelijkbaar beleid en vergelijkbare uitgangspunten te hanteren. RIGO verzorgde procesbegeleiding en voerde de pen.