Gepubliceerd op:

Een fijne woning is een van de belangrijkste uitgangspunten voor een prettig leven. Naast de beschikbaarheid en de betaalbaarheid, gaat dit ook over de kwaliteit van woningen. Aan de hand van deze drie centrale thema’s voert de Rekenkamercommissie Dordrecht een meerjarenonderzoek uit naar het woonbeleid van de gemeente Dordrecht. Het eerste deel met als thema de beschikbaarheid van het wonen vond plaats in 2021 .

Op dit moment voert RIGO het tweede onderzoek uit. In dit rekenkameronderzoek staat de verduurzaming van woningen centraal. We onderzoeken daarbij de Dordtse ambities en beleidsdoelen, het beleid en de uitvoering daarvan, hoe het gesteld is met de verduurzaming van woningen in Dordrecht en hoe de gemeente daarop acteert samen met haar belanghouders.