Gepubliceerd op:

Voor de de Rekenkamer Heumen onderzochten we in hoeverre de bestaande plancapaciteit en de sturing op woningbouw de gemeente in staat stelt beleidsambities te halen. Daarvoor hebben we de Risicoscan Plancapaciteit toegepast. Het woningbouwbeleid is geanalyseerd en de woningbouwplannen zijn geïnventariseerd. Daarna hebben projectleiders van de gemeente voor 21 potentiële knelpunten ingeschat in hoeverre die tot vertraging van de belangrijkste woningbouwplannen kunnen leiden. Vervolgens zijn de resultaten samengevoegd, geanalyseerd en besproken tijdens een focusgroepsessie met de projectleiders.

Het onderzoek toont aan dat de richting van de gemeente goed, maar de weg nog erg lang is. Heumen heeft veel woningbouwplannen, met ook een aanzienlijk deel sociale huurwoningen. Dit zijn veelal zachte plannen. De opgave is groot om zachte plannen hard te maken en om meer betaalbare koop en middenhuur in projecten op te nemen.