Gepubliceerd op:

Met het onderzoek wil de Rekenkamercommissie – indachtig haar missie – de gemeenteraden ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol, ten aanzien van de uitvoering van de Woonvisies wanneer het gaat om voldoende passende woningen voor de verschillende doelgroepen in de vier gemeenten. Ook wil de Rekenkamercommissie onderzoeken en of op welke wijze de gemeenteraden gebruik maken van hun sturingsinstrumenten en tijdig beleid bijsturen
om te kunnen voldoen aan de afgesproken ambities en doelstellingen.