Gepubliceerd op:

Onderzoek voor de Rekenkamercommissie Soest naar de implementatie van het lokale woonbeleid. Er wordt gekeken in hoeverre de plancapaciteit aansluit bij de woningbouwdoelstellingen, welke instrumenten de gemeente inzet, welke afspraken de gemeente maakt met andere actoren en welke kansen en bedreigingen zich voordoen. RIGO combineert een Risicoscan van de plancapaciteit met twee casestudies en een expertsessie.